CALENDARIO PROVINCIALE 2023-2024 

Campionati Nazionali Campionati Regionali
Serie A1 Femminile Serie C2 Maschile
Serie A2 Femminile Serie D1 Maschile
Serie B Femminile Serie D2 Maschile
Serie B1 Maschile  
Serie B2 Maschile  
Serie C1 Maschile  CAMPIONATO VETERANI 2023-24

Regolamento

 

Girone A Girone B1 Girone B2 Girone C
 1°Giornata 1°Giornata 1°Giornata 1°Giornata
 2°Giornata 2°Giornata 2°Giornata 2°Giornata
 3°Giornata 3°Giornata 3°Giornata 3°Giornata
 4°Giornata 4°Giornata 4°Giornata 4°Giornata
 5°Giornata 5°Giornata 5°Giornata 5°Giornata
      6°Giornata
      7°Giornata
 1°Giornata (Ritorno) 1°Giornata (Ritorno)  1°Giornata (Ritorno)  1°Giornata (Ritorno) 
 2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno)
 3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno)
 4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno)
 5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno)
      6°Giornata (Ritorno)
      7°Giornata (Ritorno)
       
Playoff 1-6 Playoff 7-12 Playoff 13-18 Playoff 19-25
1°Giornata 1°Giornata 1°Giornata 1°Giornata
2°Giornata 2°Giornata 2°Giornata 2°Giornata
3°Giornata 3°Giornata 3°Giornata 3°Giornata
4°Giornata 4°Giornata 4°Giornata 4°Giornata
 5°Giornata 5°Giornata 5°Giornata 5°Giornata
      6°Giornata
      7°Giornata
1°Giornata (Ritorno) 1°Giornata (Ritorno) 1°Giornata (Ritorno) 1°Giornata (Ritorno)
2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno) 2°Giornata (Ritorno)
3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno) 3°Giornata (Ritorno)
4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno) 4°Giornata (Ritorno)
5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno) 5°Giornata (Ritorno)
      6°Giornata (Ritorno)
      7°Giornata (Ritorno)